Logo
4e MEDexperience
Hogeschool Rotterdam
Prinses Maxima Centrum

“Wij gaan altijd voor 100%: vóór kinderen, tégen kanker” 

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie wil de best mogelijke zorg bieden aan kinderen met kanker en hun gezin, met als doel: de hoogst mogelijke kans op genezing en zo min mogelijk bijwerkingen tijdens en na de behandeling. Door de bundeling van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding in één nationaal centrum, verbeteren de overlevings- en genezingskansen van kinderen en wordt de kwaliteit van (over)leven bevorderd.

Het uitgangspunt van de zorg die het Prinses Máxima Centrum binnen drie jaar biedt, is ‘centraal wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan’. Kinderen uit het hele land met (verdenking op) een oncologische aandoening worden op termijn verwezen naar het nieuwe centrum, waar kinderoncologisch specialisten de diagnose stellen en de behandeling bepalen en inzetten. Om het verblijf voor alle betrokkenen zo comfortabel mogelijk te maken, wordt het centrum uitgerust met uitstekende kind- en gezinsvriendelijke verblijfsmogelijkheden.

Minder complexe aspecten van de behandeling, zoals eenvoudige onderdelen van chemotherapie, vinden onder regie van het Prinses Máxima Centrum plaats in meebehandelende ziekenhuizen verspreid over het land. Deze ziekenhuizen staan vaak dichter bij de woonplaats van de kinderen, zodat zij hun gewone leven zo veel mogelijk voortzetten. Het streven is dat ouders en kinderen niet langer dan 45 minuten hoeven te reizen naar een meebehandelend ziekenhuis. Voor diagnostiek, risicoclassificatie, intensievere behandelingen en essentiële controles komen de kinderen standaard naar het Prinses Máxima Centrum.

Dit jaar is ons goede doel het Prinses Maxima Centrum in Utrecht en gaat de opbrengst van MEDexperience naar dit unieke centrum.

www.prinsesmaximacentrum.nl