Annette Mul, ondernemer en oprichter van Stichting Ubuntu Nederland

Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn!

Is de gewenste ‘familieparticipatie’ in de zorg een noodzakelijk gevolg van de opgelegdebezuinigingen? Of ontvouwt zich hierdoor juist een hernieuwd mens- en maatschappijbeeld,waardoor wij als professionals in de zorg onze waarden en grondhouding dienen te herijken?Annette M. Mul, founder van het Ubuntu Huis en Stichting Ubuntu Nederland gelooftzonder de realiteit van alledag uit te sluiten, heilig in het laatste. Geïnspireerd door het Zuid-

Afrikaanse diepgewortelde mensbesef Ubuntu en persoonlijk gestimuleerd door DesmondTutu ervaart zij dagelijks, in haar werk als Gestalt-therapeut, supervisor, organisatieadviseur,coach, auteur en motivational speaker, wat wij allen, juist in onze samenleving en juist nu,kunnen leren van Ubuntu: People are people through other people. Oftewel: Ik ben omdatwij zijn!

Graag neemt Annette u mee in haar eigen zielsopdracht en visie omtrent ‘Zorg’ via inspirerende ontmoetingen in Zuid-Afrika, terug naar ‘de praktijk’ in ons eigen land.

Op een inspirerende wijze omhelst Annette u met het Ubuntu gedachtengoed en de vier ‘Zorg’aspecten:

  • Caring about: aandachtige betrokkenheid
  • Caring for: zorg op zich nemen
  • Care giving: zorg verlenen
  • Care receiving: zorg ontvangen

www.ubuntu-nl.nl  www.ubuntuhuis.nl