Bart Meijman, huisarts en mede-initiatiefnemer Dappere dokters

Optimale zorg en ‘Dappere dokters’ zijn de toekomst!

In de huidige curatieve zorg ligt het accent vooral op maximale zorg. De financieringsstructuur moedigt nu vooral overbehandelen en vergroting van, soms onzinnig, aanbod aan. In het nieuwe curatieve zorglandschap hebben optimale zorg en de Dappere dokter samen een centrale rol. Bij optimale zorg gaat het om de gunstigste zorg voor de patiënt waarbij de patiënt belangrijker is dan de ziekte. Maar hiervoor zijn Dappere dokters nodig.

Dappere dokters gaan in gesprek met de patiënt over het kiezen van optimale zorg. Deze dokters hebben aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheidvan de patiënt bij de besluitvorming over de behandeling. Dit kan betekenen dat afgezien wordt van behandeling als je zelf ook niet voor de behandeling zou kiezen. Dit betekent ook afzien van een verwijzing voor een minder belangrijke klacht. En het proactief in gesprek gaan met een oudere over zijn of haar verwachtingen en wensen over het leven en de zorg daarbij.

Een Dappere dokter durft ook naar zijn eigen functioneren te kijken; wat zorgt voor zijn manier van handelen? Speelt onkunde, tijdgebrek of overbelasting een rol? Heeft hij moeite om te gaan met de eisende patiënt of heeft hij of zij het gevoel dat er onvoldoende steun is in de werkomgeving? Dit soort factoren spelen een grote rol bij de zorg die je als arts levert, zowel in eerste als in tweede lijn.

Betere communicatie en een andere samenwerking tussen huisarts en specialist zijn noodzakelijk om optimale zorg te kunnen bieden. Hierbij kunnen de beroepsgroepen slimmer gebruik maken van alle technische mogelijkheden. Maar het gaat hierbij ook om een andere manier van communiceren over en met individuele patiënten.

Kwaliteit wordt niet verhoogd door administratieve overbelasting, ongebreidelde dataverzameling en cijferfetisjisme. Vaak is relevante kwaliteit niet exact te meten. Het gevaar is dat wat wel exact meetbaar lijkt als maat voor relevante kwaliteit wordt gezien met alle gevolgen van dien. Een beter alternatief is het aanspreken van de professional op zijn professionaliteit.