Baziel van Engelen, Radboudumc

De werkgroep Breder Geluid en Petit Pain Pensant

In de huidige fase van de ontwikkeling van het Radboudumc groeit de aandacht voor waarden die niet zonder meer ‘hard’ gemaakt kunnen worden. Onder de noemer van de menselijke maat’ is er een zoektocht gaande naar de betekenis van ons handelen in relaties met patiënten en met elkaar, en wordt er op allerlei plekken gewerkt aan zingevingsvraagstukken met een (zorg)ethische, maatschappelijke en filosofische betekenis. Er is een groot verlangen merkbaar naar reflectie op de menselijkheid in ons werk. Dat verlangen uit zich onder meer in de oprichting van de werkgroep Breder Geluid en de door ons geïnitieerde Petit Pain Pensants, in Energie in Verandering, in de werkgroep Verhalen in de Geneeskunde, in de cursus Ethiek en Medische Filosofie in de coschappen, in de Hotspots, in de commissie Identiteit, etc. Het zijn allemaal initiatieven die op de één of andere manier beweging brengen in ons discours rond thema’s als identiteit, bezieling en empathie en die elk op een eigen manier zoeken naar de betekenis van een rijkere, bredere, meer menselijke visie op de gezondheidszorg.

De werkgroep Breder Geluid wil geen tegengeluid laten horen maar een meer omvattend geluid laten klinken. Een breder geluid dan dat van het dominante pragmatisme, dan dat van de heersende vanzelfsprekendheid. De filosoof Paul van Tongeren gaf in zijn afscheidsrede aan de Radboud Universiteit enkele weken geleden een mooi voorbeeld: “Als de gezondheidszorg bijvoorbeeld te duur blijkt te zijn, ga je kijken hoe je er het slimst op kunt bezuinigen. Maar je vraagt je niet af: wat is gezondheid eigenlijk? En zorg? Wat wil ik daar eigenlijk mee? Dat vereist namelijk een ideaal, een ideologie.” De werkgroep wil in gesprek met anderen proberen innovatie niet te zien als een verdelingsvraagstuk, maar wil een radicalere, een wezenlijke innovatie nastreven door de vragen van Paul van Tongeren – je zou die vragen “trage vragen” kunnen noemen –  centraal te stellen.

Ik nodig u van harte uit om naar mijn MEDtalk te komen en op een andere wijze met elkaar te kijken naar de uitdagingen van vandaag en morgen.