Liesbeth Jansen, Chirurg en Oncoloog,  UMC Groningen

Een ongemakkelijke waarheid

Fouten maken is menselijk. Maar als je  als arts fouten maakt kan het verstrekkende gevolgen hebben. Ook als iets in het zorgproces fout is gegaan, maar niet fout te lijkt te zijn gedaan, geeft het ons en de patiënt en diens familie veel zorgen. Het kan een traumatische gebeurtenis worden als we ons schuldgevoel niet een plaats kunnen geven, als het contact met patiënt of familie verstoord raakt, er een formele klacht of tuchtzaak volgt of als de media er in betrokken raken. Liesbeth Jansen vertelt over haar zoektocht naar een manier om met zo’n probleem om te gaan die recht doet aan haar rol als dokter. Als niet alleen de patiënt maar ook de dokter persoonlijk wordt geraakt door het probleem, kan een gesprek daarover ingewikkelde maar ook indrukwekkende situaties opleveren.