Dr. Machteld Huber, Arts / Onderzoeker, Institute for Positive Health

Een nieuw, dynamisch concept van gezondheid en de uitwerking naar ‘Positieve gezondheid’

Van oorsprong ben ik huisarts. Tijdens mijn eigen ervaring met ziekte ontdekte ik dat ik mijn herstel actief en positief kon beïnvloeden. Ik besloot meer van mijn aandacht te gaan richten op ‘gezondheidsbevordering’. Ik werd onderzoeker op het Louis Bolk Instituut in Driebergen en ging daarnaast werken met ernstig beschadigde mensen. Ik ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid dat ik verder uitwerkte tot het concept ‘Positieve gezondheid’. Hierop ben ik in 2014 gepromoveerd.

 Iedere arts zweert of belooft bij zijn of haar afstuderen met de eed van Hippocrates om (tevens) ‘de gezondheid te bevorderen’. Maar feitelijk is het daar in de studie nauwelijks over gegaan. Wat houdt ‘gezondheid’ eigenlijk in en denkt iedereen daar hetzelfde over? Ik heb hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en het eerste deel van mijn verhaal gaat hierover.

De uitkomsten van mijn onderzoek doen een appel aan artsen om breder te gaan denken dan vanuit het biomedische model van de mens. Maar wat houdt dat dan in en hoe kun je daar in de praktijk mee omgaan? Bij zieke mensen, maar ook bij gezonde mensen met als doel om ze breed inzetbaar te houden.

Ik vertel u graag in mijn MEDtalk over mijn ‘work in progress’ op dit gebied en ik daag u uit om mee te denken en hierover met mij van gedachten te wisselen.