Maleene de Ridder, coach, facilitator, consultant en auteur van ‘Ambitie met een grote ‘M’

Balans en passie in de Zorg

Compassie (terug) brengen in de kern van de gezondheidszorg, welke professional wil dat niet? Een helende zorgomgeving voor patiënten en een stimulerende werkplek voor medewerkers staan daarbij centraal. Om dat te bereiken is een cultuuromslag nodig. Van en/of naar en/en. Een cultuur met oog voor doelmatigheid én menselijkheid, voor patiënten én zorgverleners. En met ruimte voor leren, open communicatie en samenwerking.

Cultuur wordt bepaald en gemaakt door mensen. En houding en gedrag van mensen worden op hun beurt bepaald door waarden, emoties en overtuigingen. Zij vormen de kern aan de binnenkant en sturen ons gedrag aan de buitenkant. Samen vormen ze één geheel. De cultuurfilosoof Schein legt de link tussen cultuur en het succesvol oplossen van problemen. Zoals die binnen de verzakelijkte gezondheidszorg. Zijn praktische ui-model geeft inzicht in de verschillende lagen van een cultuur en daarmee in het gedrag van mensen. Maleene de Ridder gebruikt tijdens haar MEDtalk zijn model om tot de kern te komen. Ze geeft u handvatten om zicht te krijgen op uw eigen handelen en gedrag en dat van uw organisatie. En wat nodig is om die cultuuromslag te maken. Die omslag begint bij u, bij uw persoonlijk leiderschap. Door ‘binnen met buiten’ te verbinden, kunt u de verandering zijn die u wilt zien.