Dr. Marielle Vehmeijer, chirurg,  Voorzitter advisory board Siilo

Over verbintenis in de zorg

Geluk is verbinding, Geluk betekent voor Mariëlle Vehmeijer en Joost Bruggeman het delen van kennis en ervaring, want kennis delen leidt tot kennis krijgen.

De zorg is in transitie. Nieuwe technologieën en innovaties in de zorg bieden enorme mogelijkheden. ICT-middelen versnellen verspreiding van informatie. In het huidige zorglandschap vindt een grote verschuiving van zorg plaats, waarbij de patiënt centraal staat. Deze optimalisatie van zorg leidt helaas ook tot versnippering van de zorg. De toegenomen werkdruk en de super specialisatie vragen om nieuwe mogelijkheden. Delen van kennis en ervaringen leidt tot betere patiëntenzorg. Het leggen van verbindingen buiten je eigen kader, locatie, instituut en hiërarchische structuren is nodig om de patiënt zo optimaal mogelijk te behandelen. Bijvoorbeeld het raadplegen van (internationale) collega’s bij complexe patiënten kan leiden tot snellere patiëntgerichte oplossingen. Het creëren van deze dynamische verbindingen maakt een open medische samenwerking mogelijk. Deze transitie in zorg is een ware vooruitgang en levert energie op, het nieuwe geluk in de zorg.