Mw. drs. Cathy C. van Beek MCM, Lid Raad van Bestuur, Kwaliteit en Veiligheid Patiëntenzorg Radboud UMC

Geluk(t)!

Geluk is natuurlijk een containerbegrip waaronder een ieder zijn eigen geluksdefinitie plaatst.

Voor Cathy van Beek, nu 40 jaar werkzaam in en voor de patiëntenzorg, lokaal en landelijk, is er geen dag voorbijgegaan zonder dat zij een geluksmoment beleefde.

Als (leerling)verpleegkundige die gelukkig werd van zorgverlening voor  ‘de patiënt’ en het genieten van de dank die uit de ogen of woorden van de patiënt of diens familie bleek.  Als hoofd opleidingen met een missie om echt uit te gaan van de patiënt en dat dat zijn weerklank vond bij docenten en studenten in hun gedrag en resultaten. Of als bestuurder van een toezichthouder in de zorg en bemerkte dat de beleidsregel innovatie echt gebruikt werd om zorginnovaties de waarde van kwaliteit van leven te verbeteren. En nu is als bestuurder van een groot universitair medisch netwerk en Cathy ziet hoe de patiënten inderdaad het partnership met de zorgprofessional (willen) aangaan en samen leren hoe je echt ‘shared’ de beslissingen voorbereidt en maakt… Cathy wordt er dagelijks gelukkig van.

Cathy denkt dan ook dat mensen in de zorg bevlogen zijn en het goede willen. Dat in het werk dagelijks kunt realiseren en samen met de patiënt en collegae leert van hoe het morgen beter kan. Dat geeft mensen een gelukkig gevoel. Bovendien geeft het je geluk als je missie, visie ,doelen of gewoon je voornemens  in de praktijk gaat (uit)werken en realiseert. Want geluk hangt nauw samen met of het je gelukt is wat je belangrijk vindt. Geluk(t)? Ja? Ja! Weer een geluksmomentje waar je bij stil bij staat of even stil van wordt…