Nanda Ziere, Manager Equipe Zorgbedrijf Rotterdam

Hoe hou je de balans?

Inspiratie en zakelijkheid, hoe hou je de balans?
Met aandacht leven en je omzet halen, hoe hou je de balans?
Mensen bijstaan op kruispunten in hun leven en contracten van mensen niet verlengen, hoe hou je de balans?Als manager van Equipe Zorgbedrijf Rotterdam ben ik verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde targets. Als voorganger van de gemeenschap Prinsenland van het Apostolisch Genootschap ben ik verantwoordelijk voor de zielsverzorging. Hoe hou je de balans? Ik leef mijn droom, want ik heb die balans.