Prof. dr. Harry van der Wiel, Medisch Psycholoog, hoofd Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking, Wenckebach Instituut UMCG 

De professionals van vandaag zijn ware kenniskunstenaars; ze moeten steeds vaker samen met de klant, ter plekke nieuwe kennis creëren. Het vernieuwende vermogen en eigenschappen als nieuwsgierigheid, creativiteit en flexibiliteit zijn daarmee even belangrijk als bijvoorbeeld de gebruikelijk verantwoordelijkheid en discipline.

In deze bijdrage wordt aan de hand van ontwikkelingen in de moderne kunst ingegaan op het spanningsveld tussen deze twee pijlers van professionaliteit.