Prof. Dr. Ruut Veenhoven, Emeritus hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk. Erasmus Universiteit, Erasmus Happiness Economics Research Organization EHERO

Gezond geluk

Over geluk werd lang alleen getheoretiseerd, maar sinds de jaren 1970 wordt er ook empirisch onderzoek naar gedaan. Geluk in de zin van levensvoldoening blijkt goed meetbaar en onderzoek heeft inmiddels veel kennis opgeleverd over prevalentie, determinanten en consequenties van geluk.

Wat leert dat over de relatie tussen gezondheid en geluk?
Zoals te verwachten blijkt gezondheid bevorderlijk voor geluk, ook al zijn ernstig zieke mensen vaak gelukkiger dan men zou denken. Omgekeerd blijkt geluk ook bevorderlijk voor gezondheid; gelukkige mensen worden minder snel ziek en leven daardoor beduidend langer. Het effect van al dan niet gelukkig zijn op de levensduur is vergelijkbaar met het effect van al dan niet roken.

Dit opent een nieuwe ingang voor preventieve gezondheidszorg: ‘health for all’ door ‘greater happiness for a greater number’. Geluk kan op verschillende niveaus bevorderd worden, op het niveau van de samenleving, op het niveau van organisaties en op het individueel niveau. Een voorbeeld van een interventie op individueel niveau wordt nader toegelicht, namelijk zelf-help website GeluksWijzer. Van onderzoek naar de mens, van preventieve gezondheidszorg naar zelf-help interventies.